OFERTA

Wykoujemy wszystkie roboty ziemne wymagające pracy ciężkiego sprzętu takiego jak: koparki, ładowarki, koprako-ładowarki, spychacze, samochody samowyładowcze.

WYKAZ PRAC

 • roboty ziemne przygotowawcze pod budowę: domów, hal, magazynów, bloków
 • niwelacja terenów plantowanie przestrzeni wokół budynków
 • wykopy pod przyłącza wodne, kanalizacyjne, gazowe
 • wykopy pod zbiorniki szamba, oczyszczalnie, baseny
 • załadunek i rozładunek ziemi, kruszyw, piasku, żwiru, czarnoziemu
 • korytowanie pod drogi i kostkę brukową, skarpowanie
 • wykopy pod fundamenty, pod oczka wodne i stawy
 • zdejmowanie warstwy humusowej ziemi, korytowanie dróg i chodników
 • rozbiórki i wyburzenia obiektów przy użyciu młota hydraulicznego.
 • transport ziemi, kruszyw, piasku, żwiru, czarnoziemu
 • kompleksowe roboty ziemne przy budowie domów jednorodzinnych
 • rozbiórka i burzenie budynków
 • załadunek i wywóz gruzu

ROBOTY ZIEMNE

Budownictwo przemysłowe i drogowe.
Wykopy, Nasypy, Skarpy, Niwelacja terenu.
Żwir, Piasek, Ziemia ogrodowa, Torf.
Budownictwo mieszkaniowe i jednorodzinne.

KONTAKT

PRACE ZIEMNE Roman Sadłowski

ul. Cmentarna 57, 85-184 Bydgoszcz
tel: 52 348 42 15, tel.kom.: 602 571 793
Napisz do nas